ติดต่อเรา

บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

110/39 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 am – 5.30 pm

sales@ktnbs.com

@ktnbs

097-9936949, 097-2474151, 0 2938 5739

ktnbs