ติดต่อเรา

บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

110/39 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 am – 6.00 pm

sales@ktnbs.com

@ktnbs

097-9936949, 097-2474151, 0 2938 5739

ktnbs