BigFix Patch

HCL Bigfix Patch คืออะไร

ภาพรวม
BigFix Patch นำเสนอกระบวนการแพตช์อัตโนมัติที่ง่ายและจัดการโดยคอนโซลเดียว การมองเห็นและการบังคับใช้ในการปรับใช้และจัดการแพทช์ปลายทาง – ในและนอกเครือข่ายขององค์กร คุณจะการรายงาน เห็นมากกว่าร้อยละ 98 อัตราความสำเร็จครั้งแรกผ่านแพทช์ การแก้ปัญหาไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขเท่านั้น แต่ยังลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและยังลดระยะเวลาการแก้ไขแพทช์ทำให้ปลายทางของคุณให้ปลอดภัย
BF_PATCH