Manual Zentyal

คู่มือวิธีการการติดตั้ง Zentyall Business Small Server

Zentyal เป็น Ubuntu distro ตัวนึงที่ทำหน้าที่ได้หลายอย่างที่ได้รวบรวมโปรแกรมที่จำเป็นต่างๆมารวมกันและทำให้ ง่ายต่อการปรับแต่งด้วย web configuration เหมือนจะเอามาแทน windows small server ได้เลยเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน software ได้แนะนำการติดตั้งไว้ในคู่มือนี้ดังนี้