Manual Zentyal

คู่มือวิธีการการตั้งค่า Zentyall Business Small Server

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่า Zentyal Business Small Server หลังจากขั้นตอนการติดตั้ง Server