www.ktnbusinesssolutions.com | www.ktnbs.com
Be on your
right solutions
ผู้สนับสนุนหลัก
สนับสนุน
คีย์ลัดเครือข่ายเรา
Copyright © 2005-2012 KTN Business Solutions Co., Ltd. All rights reserved.
IBM Lotus Software | INASSOFT | In-House Training and Public Class Training
Application Consultation Service Center | Innovation Solution Provider
Tel: 0-2938-5739, 08-6355-4735, Fax: 0-2938-5739, E-mail: info@ktnbusinesssolutions.com
KTN Business Solutions Co., Ltd.
โซลูชั่นที่เหมาะสำหรับองค์กรทุกระดับ IBM Lotus Notes/Domino ซอฟต์แวร์ระบบเมลและแอปพลิเคชั่นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายในธุรกิจวันนี้ IBM Lotus Notes and Domino Licensing แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1: เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 คน (Enterprise)

 • IBM Lotus Domino Messaging Server (Support for Lotus Domino Partitioning)
 • IBM Lotus Domino Enterprise Server (Support for Lotus Domino Clustering)
    เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานระบบเมล์และแอปพลิเคชั่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานฟังก์ชั่นและคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งในฝั่งของ Client และ Server ได้ทั้งหมด

กลุ่ม 2: เหมาะสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้งานไม่เกิน 1,000 คน (Express)

 • IBM Lotus Domino Messaging Express เป็นซอฟต์แวร์ระบบเมล์ ระบบตารางนัดหมายและการจัดการตารางการทำงานกลุ่มที่มีฟังก์ชั่นการทำงานครบวงจร
 • IBM Lotus Domino Collaboration Express เป็นซอฟต์แวร์ระบบเมล์ และขยายความสามารถสู่การสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับประสานร่วมกันในองค์กร

กลุ่ม 3: เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้งานและพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพียงอย่างเดียว (Utilities)

 • IBM Lotus Domino Utility Server Express
 • IBM Lotus Domino Utility Server
    เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับประสานงานร่วมกันในองค์กร (ไม่รวมถึงการใช้งานระบบเมล์ หรือตารางปฏิทินการทำงานของผู้ใช้แต่ละราย)

 • สามารถรองรับระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายได้
 • รองรับการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย อย่างเช่น การใช้งานผ่านทาง Lotus Notes Client ทั้ง (บน Windows, Linux และ Macintosh ได้), สนับสนุน POP หรือ IMAP, อุปกรณ์ไร้สาย PDA และ Smartphone รวมทั้ง MS Outlook
 • ใช้งานระบบ Instant Messaging ร่วมกับแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้ทันที
 • มีความมั่นใจในความเสถียรภาพของระบบ
 • เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงสุด ปลอดภัยจากปัญหาไวรัสโจมตี สนับสนุนการเข้ารหัสแบบครบวงจร
 • ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมสำหรับการประสานงานอย่างแท้จริง ด้วยกลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานที่รวดเร็วจึงทันต่อการประสานงานในสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • มีระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาด้วยความสามารถของโมดูลฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น DAOS, DCT, ID Vault and Shared Login และฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมาย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสูงสุด
 • เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดผลกำไรและการตอบสนองที่รวดเร็วต่อลูกค้า
 • อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีแบบเปิดไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม หรือระบบปฏิบัตรการใด ๆ สามารถเลือกใช้ได้ อาทิ Windows, Linux และ Macintosh
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเทคโนโลยีมีความชัดเจน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบของผู้ดูแลระบบและ Help Desk
 • ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กรลดลง อาทิเช่น การใช้ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุด
คุณสมบัติหลัก
ประโยชน์ทางธุรกิจ
IBM Lotus Notes and Domino Licensing
เมนูหลัก
Our Products
IBM Lotus Notes 8.5.4 โซลูชั่นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด
    ปัจจุบันนี้โลกธุรกิจของเราจำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันรวดเร็ว เพราะจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณมีรายได้จากการผลิตและการปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น Lotus Notes ไม่ใช่แค่อีเมล์เพียงอย่างเดียว Lotus Notes เป็นมากกว่าอีเมล์ที่ปัจจุับันมีผู้คนมากกว่า 145 ล้านคนทั่วโลกใช้กันเพื่อทำงานร่วมกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะ Lotus Notes คือ On-Demand Applications ที่จำเป็นมากที่สุดในโลกธุรกิจวันนี้

    Lotus Notes จะช่วยให้เราทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด สนับสนุนให้เราทำงานแบบ Workflow และเราสามารถที่จะต่อยอดความสามารถของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเราสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมาใช้ในงานธุรกิจขององค์กรได้ Lotus Notes สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้ทั้งบน Client และ Web ด้วยภาษา Formula, LotusScript, JavaScript และภาษา Standard บนเว็บทั้งหมด ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้มีฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยพัฒนาเว็บไซต์สไตล์ Web 2.0 ด้วยฟีเจอร์ XPages