Carbon Black Next-gen Endpoint Security


Carbon Black (Lawful Interception or Internet Data Recorder ) คือ ยุคสมัยใหม่ของการรักษาความปลอดภัยทางด้าน Endpoint Security โดยช่วยให้องค์กร ป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามประเภทต่างๆ และสามารถช่วยค้นหาภัยคุกคาม รวมถึงตรวจจับ Service ที่เป็น Threat พร้อมทั้งสามารถ Block Application และ Service ต่างๆ

Carbon Black (Lawful Interception or Internet Data Recorder ) คือ ยุคสมัยใหม่ของการรักษาความปลอดภัยทางด้าน Endpoint Security โดยช่วยให้องค์กร ป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามประเภทต่างๆ และสามารถช่วยค้นหาภัยคุกคาม รวมถึงตรวจจับ Service ที่เป็น Threat พร้อมทั้งสามารถ Block Application และ Service ต่างๆ นอกจากนี้ Carbon Black ยังช่วยปกป้อง เครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลภายในเครื่องจากการโจมตี พร้อมช่วยควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ องค์กร เพื่อยกระดับความปลอดภัยขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ Carbon Black จึงเป็นอันดับ 1 ใน ด้านของ Endpoint Security และครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1

CARBON_BLACK_ENDPOINT_PROTECTION

Carbon Black Portfolio

Carbon Black Enterprise Protection
Carbon Black Enterprise Protection เป็นอุปกรณ์ป้องกันการใช้งาน Application ที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ วิธีการ Block Process และ Services ที่แปลกปลอมทีแฝงมากับการทำงานปกติของเครื่อง Endpoint ซึ่ง รองรับการทำงานของทุกๆ Platforms อาทิ Windows, Linux หรือ Mac

Carbon Black Enterprise Response

Carbon Black Enterprise Response เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจจับ โดยใช้วิธีการตรวจสอบพฤติกรรม ผู้ใช้ ที่เกิดขึ้นบน Endpoint ทำให้ยากต่อการโจมตีจากภัยคุกคาม นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเหตการณ์ย้อนหลัง หลังจากนั้นได้บันทึกเหตุการณ์ ไว้เป็นลำดับขั้นอีกทั้งยัง อธิบายเป็นแผนภาพทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

หมวดหมู่:
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
บริษัท
ข้อความ