IBM Application Insight


Application Insights จะช่วยคุณในการหาข้อมูลเชิงลึก เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์ Performance ของ Application

Application Insights จะช่วยคุณในการหาข้อมูลเชิงลึก เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์ Performance ของ Application เช่น จำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันผ่านเว็บหรือผ่าน Notes Client จำนวนของ Design Element เซ็สซั่น รวมไปถึงการแบ่งประเภทหรือความซับซ้อนของโปรแกรม ทำให้สามารถนำวิเคราะห์ได้ว่าถ้าต้องการอัพเกรดแอปพลิเคชันควรจะทำที่แอปพลิเคชันไหนก่อนหรือหลัง และยังสามารถแยกได้ว่าแอปพลิเคชันไหนมีลักษณะเหมือนกันหรือสำเนามาจากต้นแบบเดียวกัน หรือความถี่ของการใช้งานระบบหรือทำให้รู้ว่าแอปพลิเคชันไม่ถูกใช้งานแล้วก็สามารถนำเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ได้เลย

IBM Application Insight
หมวดหมู่:
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
บริษัท
ข้อความ