IBM QRadar


IBM QRadar Vulnerability Manager ช่วยลดภาระในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ด้วยการผนวกรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ไว้แบบ Single View

IBM QRadar Vulnerability Manager ช่วยลดภาระในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ด้วยการผนวกรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ไว้แบบ Single View ซึ่งจะสามารถจัดลำดับความสำคัญตามระดับความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะสามารถมองเห็นผลลัพธ์จากโปรแกรมสแกนเครือข่าย อุปกรณ์เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันหลายๆ โปรแกรม ควบคู่ไปกับข้อมูลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามล่าสุดจากทีมงาน X-Force และรายงานกรณีปัญหาจากฐานข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแห่งชาติ (National Vulnerability Database) นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสแกนที่ผ่านการรับรอง PCI ซึ่งสามารถกำหนดตารางเวลาให้ทำงานเป็นระยะๆ หรือเริ่มทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์บนเครือข่าย
QVM นับเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสำหรับอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบไอที โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะช่วยลดช่องโหว่บนระบบเครือข่ายได้ถึงครึ่งหนึ่ง หรืออาจจะมากกว่านั้น ผู้ใช้จะเห็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกันหลายๆ ตัว จนอาจทำให้ข้อมูลตกหล่นสูญหาย

IBM Qradar

หมวดหมู่:
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
บริษัท
ข้อความ