TP-Link


TP-Link ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เครือข่าย Wi-Fi อันดับหนึ่งของโลก ชูความเป็นผู้นำในโลกของไวเลสแลนในแนวคิดอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานได้ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนหรือที่เรียกว่า เทคโนโลยี Internet of Things: IoT

TP-Link ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เครือข่าย Wi-Fi อันดับหนึ่งของโลก ชูความเป็นผู้นำในโลกของไวเลสแลนในแนวคิดอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานได้ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนหรือที่เรียกว่า เทคโนโลยี Internet of Things: IoT ได้ในทุกแพลตฟอร์มด้วยผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมานับได้ว่า TP-Link เป็นอันดับหนึ่งในอุปกรณ์ Wi-Fi โดยมียอดขายสินค้า 149 ล้านชิ้นทั่วโลก

TP-Link

หมวดหมู่:
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
บริษัท
ข้อความ